Důležité je, aby děti zjistili, že mohou svobodně a uvolněně mluvit o svých názorech, pocitech a potřebách, které se vůbec nemusí shodovat s pohledem jejich nejbližšího okolí, říká Pavel Moric.

Na jedné straně ho můžete znát jako sedminásobného mistra ČR v karate. Oceňovaného speakera, díky svým živelným a zasahujícím prezentacím. Nebo také trenéra úspěšných karatistů či kouče sportovců. Na straně druhé je to člověk, který je velký propagátor sebepoznávání, změn a osobního rozvoje.

Seznam zmíněných zdrojů, osob, doporučené knihy a další odkazy:
Pavel Moric
Brain & Breakfast
Richard Gonzor
Mnich, který prodal své ferrari – Robin S. Sharma
Cesta pokojného bojovníka – Daniel Millman
Alchymista – Paulo Coelho

Pavel Moric