Michal Ondráček patří mezi přední osobnosti koučinku v Česku 🎖 Vedl dvě poradenské a vzdělávací firmy a věnoval se spoustě projektů pro firemní zákazníky, ale také mimo ni. Například ve sportu, nebo ve školství či neziskové sféře. V současnosti vede svou večerní školu koučinku, prostřednictvím které se snaží mimo jiné naplnit své životní poslání – budovat základy tohoto oboru a učit lidi jak být sám sobě koučem 😎🔥🪒

Svět se opět v online obrací, a tak jsem Michala vyzpovídal telekonferenčně 💻 V průběhu tohoto rozhovoru jsem měl téměř po každém souvětí pocit, že to Michal neskutečně trefuje 🎯 Michal rád s nadsázkou říká, že dlouhodobým cílem kouče je zbavit se klienta. A právě v tomto rytmu jsme rozebírali jsme koučink, vnímání a korekce sebe sama, nehodnotící pozorování a důležitost uvědomování. Závěrem Michal poukázal na možné použití principů koučinku ve školství nebo ve výchově. Nechybělo spoustu příkladů, připodobnění zejména z golfu nebo tenisu 🎾🏌️‍♂️

✍ létaní kluzákem a koučing
✍ sebekoučování, vnímání, pozornost a sebereflexe sebe sama
✍ koučing jako základní komunikační dovednost
✍ možnosti použití principů koučingu ve školství
✍ metodika SOLE
✍ jak vznikl golf!?

Seznam zmíněných zdrojů v epizodě, doporučené knihy a odkazy:
Timothy Gallwey
Sugata Mitra
SOLE
Mastery – George Leonard

Michal Ondráček