Pavel Janoušek je zkušený lektor, kouč a facilitátor, který se v oblasti firemního vzdělávání a osobního rozvoje pohybuje již od roku 2001 👀. Pavel je nadšeným propagátorem přirozeného způsobu získávání zkušeností a jejich aplikace🎙
Čerpá ze svých letitých zkušeností a obrovského rozhledu zejména z oblasti firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S přesností a pokorou pojmenovává běžně se vyskytující problémy lidí a prostřednictvím svého Centra zkušenostního učení se snaží spoluvytvářet správné návyky dopomáhající k dlouhodobé a vysoké výkonnosti jednotlivců či týmů 🛠🛡

✍ cesta profesním životem Pavla Janouška
✍ motivy vedoucí ke vzniku Centra zkušenostního učení
✍ lze změřit efekt vzdělávání a sebezdokonalování?
✍ pojmy zkušenostní učení a reflektivní praxe
✍ principy koučingu
✍ simulace, manažerský simulátor™
✍ jsme všichni schopni kvalitní sebereflexe? jak na to?

Seznam zmíněných zdrojů v epizodě, doporučené knihy a odkazy:
Podcast Pavla Janouška O rozvoji
Centrum zkušenostního učení
Simulační programy
Manažerský simulátor
Timothy Gallwey

Pavel Janoušek